You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Nhận gói số chạy (race kit)

Để nhận gói số chạy của mình, các VĐV cần xuất trình:
  • Biết được số chạy của mình (Thông tin sẽ được thông báo qua email và có trên danh sách VĐV 2 tuần trước ngày chạy)
  • CMND/ Hộ chiếu (Bản cứng hoặc bản điện tử)
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm đã kí tên (Bản cứng). Tải tại đây
Địa điểm nhận Race Kit: Bãi Hội Xuân, Ba Bể, Bắc Kạn
Thời gian: Ngày 1 - 2/10/2021

Ủy quyền nhận hộ gói số chạy: Nếu không thể trực tiếp tới nhận gói số chạy, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện tới nhận gói số chạy thay mình. Người đại diện của bạn cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau khi nhận số gói chạy
  • Số chạy
  • CMND/ Hộ chiếu của VĐV (Bản sao/ Photo)
  • CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền (Bản cứng hoặc điện tử)
  • Đơn miễn trừ trách nhiệm do VĐV kí tên (Bản cứng). 
  • Thư Ủy Quyền (Bản cứng). 
Chia sẻ bài đăng này